Everyday Jigsaw

Everyday Jigsaw

Miễn phí
Với Everyday Jigsaw bạn có thể làm cho trò chơi của anh thích ảnh
Người dùng đánh giá
4.2  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 8 giải thưởng
Với Everyday Jigsaw bạn có thể làm cho đẹp quá jigsaw giải câu đó ra khỏi anh thích hình và ảnh với một vài con chuột này!
Chính tính năng:
- Lịch màn - nó mới đẹp trò chơi đố ấy đến đó mỗi ngày với một nhấn để&chơi.
- Tài màn - luôn luôn lớn bộ sưu tập mắt-câu đố bắt được sắp xếp bởi thể loại tiểu - duyệt và hãy tự do lựa chọn trong số họ.
- Sạch và tiện dụng trò chơi giải quyết chuyện lên tàu với tất cả sự giúp đỡ tính năng như bóng Ma hình ảnh.
Thông tin được cập nhật vào: